LuciaSimoons_quer

Stockage 134 2015
82,5 x 115 cm, inkjet on paper framed